Bijen en Hommels lezing

Een prachtig Engels gazon en bermen zonder wilde bloemen maken bijen niet gelukkig. We kijken naar de top 5 van de getelde wilde bijen in 2021: de Rosse Metselbij, de Aardhommel/Veldhommel, de Gehoornde Metselbij, de Sachembij en het Vosje. En we bereiden ons voor op de Nationale Bijentelling van 23 en 24 april. Daarbij komen onderwerpen aan bod als: Welke bij is dat? Hoe onderscheiden hommels zich? Wat is een zweefvlieg? De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, LandschappenNL, Natuur & Milieu en IVN Natuureducatie.